Swedbank - Penningtvätten och lögnerna
  
Share this book    

Birgitte Bonnesen gick från hyllad, sommarpratande bankchef till brottsmisstänkt. Hennes fall blev stort – precis som Swedbanks.

Hur kunde en svensk folkrörelsebank bli störst i de baltiska staterna och tvätta blodspengar förskingrade av kriminella och ryska statstjänstemän? Pengar som kan vara stulna från Ukrainas statskassa? Banken misstänks för omfattade ekonomisk brottslighet. Handlade det om berått mod, naivitet eller bristande rutiner?

Swedbank gick nästan omkull i krisen i början av 1990-talet och var illa ute under finanskrisen 2008–2009. I början av 2019 går banken in i sin tredje stora kris. Hur hamnade man där och vilken roll spelade egentligen Bonnesen?

Show more