Tacksamhet - skapa mer glädje -vägledd meditation
Genom att fokusera på tacksamhet vänder vi fokus från det som vi inte har till det som vi har.
När vi tänker ‘brist’ så drar vi med hjälp av naturlagarna till oss mer brist.
Att fokusera på det vi redan är glada och tacksamma för, gör att vi drar till oss fler bra saker.
Du får hjälp med detta i den här meditationen.
Försök att verkligen gå in i känslan och du ska se att magiska saker kommer att börja hända i ditt liv.
Att känna tacksamhet är att känna kärlek till sig själv.
Pernilla Hjort, leder dig mästerligt igenom denna vägledda meditation. 

Show more