Till Förruttnelsen
  
Share this book    
Erik Johan Stagnelius [1793–1823] var en svensk poet, dramatiker och författare under romantiken; en språklig konstnär och en av de 1800-talsförfattare som hittat en publik även efter sin död. Till förruttnelsen är en dikt där döden likställs med erotisk omfamning.
Show more