Agnes Von Krusenstjerna [1894–1940]  var en svensk författare. Tony växer upp är en roman från 1922. Det var genom denna roman som von Krusenstjerna fick sitt riktiga genombrott. Romanen är den första av tre i den så kallade Tony-trilogin och den efterföljs av Tonys läroår (1924) och Tonys sista läroår (1926).
Show more