Två ungherrar från Verona
  
Share this book    
William Shakespeare [1564–1616], född i Stratford-upon-Avon i Warwickshire i England, är den främste dramatikern genom alla tider. Författare till dramer som HamletRomeo & JuliaMacbethOthello och Kung LearTvå ungherrar från Verona är en komedi första gången omnämnd 1598.
Show more