Utblick
  

Johannes Edfelt (1904–1997) var en välkänd kritiker och essäist. Hans register var internationellt – han var en kunnig och flitigt verksam introduktör av främmande länders litterära sändebud och har i denna egenskap översatt och skrivit om samtida europeisk och amerikansk litteratur.

I ”Utblick” från 1958 presenterar Johannes Edfelt instruktivt och lättillgängligt en rad betydande tyska diktare, som tidigare varit alltför litet kända i Sverige – Ernst Stadier, Oskar Loerke, Wilhelm Lehmann, Karl Krolow, Ingeborg Bachmann och andra. Dessa introduktioner får desto större värde då den skicklige lyriköversättaren Edfelt sprängt in kongeniala dikttolkningar i dem. Också den anglosachsiska kulturkretsen ligger innanför hans vida horisont. Han behandlar diktare som Thomas Hardy, Yeats, Edwin Muir och Edna St. Vincent Millay och kastar nya intressanta belysningar över deras verk och personligheter.

Sin djupa förtrogenhet med äldre och nyare svensk litteratur visar Edfelt i uppsatserna om den bitske romantikern Vitalis och om det gnistrande kvickhuvudet Palmærs berömda ”Eldbränder och gnistor”, liksom i studierna i Hjalmar Bergmans och Anders Österlings författarskap. Utanför de rent litterära ämnena går ”Ungdomsår i en skolstad” och några personligt hållna reseskisser, vilka avslutar denna mångsidiga och stimulerande essäsamling.

Show more