Väckarklocka
  
Share this book    
Elin Wägner  [1882–1949] var en svensk författare, journalist och feminist. Hon var ledamot av Svenska Akademien från 1944 och en av kvinno- och fredsrörelsens portalfigurer. Väckarklocka är en debattbok av Elin Wägner från 1941 i vilken hon diskuterar ämnen som kvinnor, fred och miljö. Wägner gör i boken gällande att kvinnan inte lyckats påverka samhällsutvecklingen trots rösträtten. Hon hävdar också att det var helt annorlunda i förfluten agrar tid, då både familjeliv och arbete kretsade kring hemmet. Enligt Wägner förekom då inga krig tack vare att kvinnan styrde samhället. I samtiden mottas Väckarklocka med få undantag kritiskt eller med tystnad. Däremot får boken förnyat intresse på 1970-talet. I det nya åsiktsklimatet ska inte bara Wägners anti-industrialism betraktas som förtjänstfull utan också mansfientligheten. Under detta skede vinner Väckarklocka plötsligt status som Wägners magnum opus.
Show more