Vägledd meditation: Din Plats - möt ditt universella team!
  
Share this book    

Din Plats – möt ditt universella team!

Under denna meditation kommer du till Din Plats där du möter de guider, änglar och andra ljusvarelser som du har med dig i ditt universella team. Du kommer att känna igen dig på denna plats, du kanske får en känsla eller en förnimmelse av att komma hem när du träder igenom dörren till Din Plats.

Du blir djupt avslappnad och når ett högre medvetandetillstånd under meditationen och du kommer dessutom bland annat:

-  ta del av högfrekventa energier som påverkar dig på djupet
-  få möjligheten att justera och förändra dina sinnen
- ta emot kärleksfulla och hjälpande budskap

… plus mycket mer

Show more