Effektiv metod för ökad koncentration, kraft och energi - i din vardag - när som helst.
Denna vägledda POWERNAP ger dig möjligheten att på ett enkelt och effektivt sätt uppnå den optimala mentala och fysiska avslappningen för att återhämta kraft och energi.
Sätt eller lägg dig bekvämt och låt dig vägledas till den optimala avslappningen när helst du behöver. Powernap - 20 minuter. Effektiv metod för maximal återhämtning under dagen. 
* Ökad koncentration 
* Inre lugn Energi 
* Djupare nattsömn 
* Självkänsla 
* Ökad effektivitet 
* Medvetenhet
* Tid
* Energi
Show more