Vänner bland de döda : Essäer om litteratur
  
Share this book    

De döda kan tala till oss, genom litteraturen, även om de tyvärr inte kan höra oss när vi svarar dem. I sitt förord till Vänner bland de döda skriver Lars Gustafsson: ”Varför skulle inte de levande få tala med de döda? Och varför skulle man inte få ha vänner bland de döda? [...] Att se en författare som en vän bland de döda är något mer än att skriva en kritisk eller introducerande essä om honom eller henne.”

I bokens essäer introducerar Lars Gustafsson läsaren för sina litterära vänner från den andra sidan: Bellman, Selma Lagerlöf, Albert Camus, Thomas Mann, Prosten Munchtell med flera.

Show more