Världens tystnad före Bach : Dikter
  
Share this book    

Ӂldern

den där åldern

som ännu var varm, oklar och fuktig,

den tid när livet

ännu är som en majdag i Texas;

fuktigt och tyst med plötsligt skrikande

fågelröster,

tog en morgon slut.”

Lars Gustafsson, född 1936, debuterade 1957 med romanen Vägvila och har sedan dess utkommit med ett åttiotal böcker, däribland romaner, diktsamlingar och essäsamlingar. I sina dikter glider han mellan det idylliska, vardagliga och det mer komplicerade.

Världens tystnad för Bach publicerades första gången 1982 och gav Lars Gustafsson Carl Emil Englund-priset.

Show more