I fem fortællinger, der strækker sig fra vikingetiden og frem til år 2014, gendigter Ib Ivar Dahl en række menneskeskæbner, som de kunne have set ud. Fortællingerne foregår i det område, der i dag kaldes Nationalpark Vadehavet, og strækker sig således fra Varde Ådal, ned over vadhavsøerne og til Tøndermarsken. Ib Ivar Dahl (f. 1942) er forfatter, sømand, kulturformidler og bådfører af kulturhistoriske fartøjer. Han debuterede i 1995 med en række digte og kortprosatekster i ”Havfruesangen". Siden har han udgivet både digte, kortere fortællinger og romaner. Fælles for alle hans tekster er, at de kredser om livet på vandet og ved kysterne.
Show more