Daga är på resande fot. I en trång tågkupé, där hon redan ångrar att hon inte la till några kronor för mer benutrymme, rasar minnena om en relation i upplösningstillstånd. Bredvid henne sätter sig en ömklig man alldeles för nära och hennes huvud fylls med minnesbilder av en lika ömklig man därhemma. Tanken som gnager i henne, om att vara självständig, är lika spännande som den är oroande. Under ett dygn, i en krampaktig kupé med ständigt skiftande landskap utanför tågfönstret, ska Daga nå ett beslut som kommer definiera hennes fortsatta liv. Sivar Arnér, född 1909, var en svensk författare och dramatiker. Han debuterade 1943 och kom att bli betraktad som en av 1940-talets ledande svenska prosaister. I flera av hans verk finns drag av mysticism på samma gång som de kännetecknas av en utpräglad psykologisk realism. En återkommande tematik berör främlingsskap inför världen och hans karaktärer tycks ofta drabbade av disharmoni. Arnérs litterära stil har beskrivits som ordknapp och expressiv.
Show more