Hedvig Charlotta Nordenflycht - Verldsföragt. Hedvig Charlotta Nordenflycht [1718–1763] var en svensk författare och poet.
Show more