Vingslag
  
»Vingslag är en bok om hela existensen, i all dess fasa och skönhet.« | Thomas Boberg, Kritik
I Shadi Angelina Bazeghis debut Vingslag blandas minnen av krigshärjade gator, skyddsrum och mörklagda städer, med en kärlekens vardag i en traumatisk och posttraumatisk tid.
Diktens mörbultade jag kämpar mot sjukdom och PTSD, besprutar sig med parfym, målar naglarna silverfärgade – och älskar fotboll. Vi följer ett stormigt kärlekspar, inbegripna i en sanslös dialog, som löper genom olika rum och abstraktionsnivåer. Allt framförs med en expressiv stämma, kraftfull, sorgsen, eller också kyligt distanserad; kännbart präglad av författarens smärtsamma erfarenheter.
I svensk översättning av poeten Helena Boberg.
SHADI ANGELINA BAZEGHI, född i Iran 1974, är poet, utbildad vid danska Forfatterskolen, och lärare i matematik, fysik och kemi. Hon debuterade med den omtalade diktsamlingen Vingslag [Vingeslag, 2015] och har översatt och för en dansk publik introducerat Irans största modernistiska poet, Forough Farrokhzad. Bazeghi är sedan 2016 med i redaktionsrådet vid den samnordiska litteraturtidskriften Kritiker.
»Kriget är ett genomgående tema, med vistelser i skyddsrum, mörklagda städer och inramade porträtt ›i varje gathörn‹ av martyrerna, de döda unga männen. Samtidigt – trots allt – vecklar poesin och kärleken ut sig i intensiva glimtar.« | Jørgen Johansen, Berlingske
Show more