Vor tids kulturhistorie. Vore dage. Bind 3
    
I trebindsværket ”Vor tids kulturhistorie" tager Erling Bjøl os med gennem næsten hundrede års dansk og vestlig kulturhistorie fra 1890 til 1986. Bøgerne omhandler periodens nye kunstneriske, musikalske og litterære strømninger, de politiske og sociale forandringer, der tog fart i løbet af det tyvende århundrede, og de to verdenskrige, der forandrede verden for bestandigt.
Tredje og sidste bind, "Vore dage", behandler efterkrigstidens Europa, der både kan kaldes tv-alderen og rockalderen. Det er en tid præget af forbrugersamfund, forurening og protestbevægelser derimod. Ungdomsoprør, undergrundsbevægelser og terrorisme florerede side om side med moderne bekvemmeligheder som hårde hvidevarer og computere. Erling Bjøl (f. 1918) er dansk forfatter, historiker, politolog og journalist. Under besættelsen flygtede han til London, hvor han blev en del af den illegale presse, for hvilket han efterfølgende modtog Kong Christian X’s Erindringsmedalje. Erling Bjøl var udenrigspolitisk medarbejder ved Information og Politiken indtil 1963, hvor han blev professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. I 1966 blev han dr.scient.pol., og i 1974 blev han optaget i Videnskabernes Selskab. Erling Bjøl har skrevet en lang række bøger om politisk historie.
Show more