Waanidee
  
Share this book    
Als Victor Bronckhorst op elfjarige leeftijd zijn ouders verliest, wordt hij door zijn grootouders in huis genomen. Ondanks het leeftijdsverschil en de sadistische karaktertrekken van zijn opa, ontstaat er een hechte band. Opa noemt Victor de uitverkorene die een belangrijke taak heeft te vervullen.

Victor ontplooit zich tot een succesvol zakenman en de band met zijn grootvader blijft ook na diens dood bestaan. De gesprekken tussen hen gaan door en opa geeft regelmatig advies, al speelt dat zich nog slechts in Victors hoofd af. Victor ontwikkelt een idee en verzamelt een kleine groep mensen die hem met hun specifieke kennis van dienst zijn om het tot uitvoer te brengen.
Show more