5 października 1762 roku rozpoczęła się wyprawa Jana Sobieskiego na czambuły tatarskie. Polacy rozbili obozowisko w okolicy Siłańca, niedaleko Zamościa. Wódz zajął dworek ordynackiego posesora, starszyzna schroniła się w chałupach i stodołach, zaś reszta rozłożyła się na okolicznych polach. W takich warunkach rozpoczyna się opowieść o losach polskich żołnierzy, dla których starcie z tatarami było nie tylko walką, ale i lekcją życia. Walery Przyborowski na kanwie historycznych wydarzeń pokazuje los bohaterów, którym przyszło się mierzyć z wieloma niespodziewanymi wyzwaniami. Walery Przyborowski - pseud. Zygmunt Lucjan Sulima, eksdziennikarz (1845-1913), prozaik, dziennikarz, historyk, autor powieści dla młodzieży. Walczył w powstaniu styczniowym. Studiował na wydziale filologiczno-historycznym warszawskiej Szkoły Głównej. Współpracował z ”Przeglądem Tygodniowym" oraz "Kurierem Codziennym". Redagował i wydawał pismo "Chwila", głoszące potrzebę ugody z Rosją i rezygnacji z dążeń niepodległościowych. Popularność zdobył jako autor powieści historycznych dla młodzieży. W zamyśle miały one stworzyć panoramę dziejów Polski, a jednocześnie - idąc za wzorem Henryka Sienkiewicza - służyć "ku pokrzepieniu serc".
Show more