Carlsson går in i tjänsten och befinnes vara en spelfågel
  
Share this book    
Carlsson går in i tjänsten och befinnes vara en spelfågel av August Strindberg.
August Strindberg [1849–1912] är sin egen litteraturhistoria, som en av de mest ryktbara, innovativa och mest produktiva svenskspråkiga författarna någonsin. Internationellt betraktas han som en av de största dramatikerna i modern tid, och ett flertal av hans prosaverk, i olika genrer, räknas till de viktigaste i vår klassiska kanon.
Show more