Den upprätta revolutionen
  
Share this book    
»Den enkla och symboliska strukturen är skickligt utförd.« | Philip Stålhandske, Skånska Dagbladet
»Ngugi wa Thiong'o hör till de allra viktigaste författarna när det gäller att försöka förstå det postkoloniala Afrika.« | The Humanist
»Ngugi wa Thiong’o hör till de allra viktigaste författarna när det gäller att försöka förstå det postkoloniala Afrika.« | The Humanist
Människor gick en gång »på armar och ben precis som de andra fyrbenta varelserna« – enligt Ngugi wa Thiong’os poetiska nygestaltning av människans plats i evolutionen.
Ngugi wa Thiong’os fabel Den upprätta revolutionen eller Varför människan går på två ben – skriven på författarens hemspråk gikuyu och först publicerad i mars 2016 – har hittills översatts till 54 afrikanska språk. Ett översättningsmanifest i syfte att förena den afrikanska kontinentens språkutövare på deras egna modersmål.
Ngugi wa Thiong’o har själv översatt boken till engelska. Modernista deltar som författarens svenska förlag i översättningsstafetten, som i och med denna utgåva också når den europeiska kontinenten.
I svensk översättning av Jan Ristarp.
NGUGI WA THIONG’O [f. 1938] är en kenyansk författare, uppmärksammad såväl för sin romankonst som för sin politiska radikalitet och ofta omnämnd i Nobelprissammanhang.
»Ngugi wa Thiong’o bär upp alla de dilemman en samtida afrikansk författare konfronterar i form av – ibland oförsonliga – politiska och språkliga strömningar.« | John Updike, The New Yorker
»Hos Ngugi wa Thiong’o väcks historia till liv. Han skriver med värdighet och från djupa reserver.« | The Guardian
Show more