Victoria Benedictsson [1850–1888] var en svensk författare och dramatiker. Hon skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren. Förbrytarblod är en novell ur Folkliv och småberättelser från 1887.
Show more