Förvillelser
  
Share this book    
William Shakespeare [1564–1616], född i Stratford-upon-Avon i Warwickshire i England, är den främste dramatikern genom alla tider. Författare till dramer som Hamlet, Romeo & Julia, Macbeth, Othello och Kung Lear. Förvillelser är en komedi, Shakespeares kanske kortaste och mest farsartade verk, troligen från 1594; ofta ansedd som en av Shakespeares allra första pjäser.
Show more