Victoria Benedictsson [1850–1888] var en svensk författare och dramatiker. Hon skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren. Lifsleda är en novell ur Berättelser och utkast, utgiven 1888.
Show more