Människans rättigheter
  
Share this book    
Thomas Paine [1737-1809] var en brittisk-amerikansk radikal skriftställare och en centralgestalt vid USA:s frigörelse från Storbritannien och franska revolutionen. Skriften Människans rättigheter publicerades 1791 – ett försvar för revolutionen och en rasande polemisk uppgörelse med monarkin och konservatismen.
Show more