Napoleon og Garibaldi
  
Share this book    
"Hvor stærk en trolddom der udgik fra Napoleon, viser sig bedst efter hans fald, nemlig under hans tog gennem Frankrig efter hans tilbagekomst fra Elba.

Han flygter fra Elba, fordi han ved, man pønser på at overføre ham til en fjern, øde ø. Navnet St. Helena var da allerede nævnt."

"Omtrent år 1859 nåede hans navn til Norden; i året 1861 var hans navn på alles læber. Hans erobring af Sicilien og Neapel syntes en halvguds værk."

Georg Brandes fortæller om nogle af historiens største skikkelser. Napoleon Bonaparte af Frankrig og Giuseppe Garibaldi fra Italien, som lægger navn til bogen, gøres selskab af blandt andre William Shakespeare, Henrik VII og Anne Boleyn samt Jens Paludan-Müller. Georg Brandes (1842-1927) er den mest indflydelsesrige litteraturkritiker og –teoretiker i dansk litteraturhistorie. Det var netop Georg Brandes, der definerede de litterære genrer realisme og naturalisme op imod senromantikken, som han så som virkelighedsfjern og præget af tom æstetik. Georg Brandes er den vigtigste teoretiker bag det moderne gennembrud.
Show more