När fru Svensson höll husandakt
  
Victoria Benedictsson [1850–1888] var en svensk författare och dramatiker. Hon skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren. När fru Svensson höll husandakt är en novell ur Efterskörd, en samling med noveller och pjäser – alla kvarlämnade efter författarens död – publicerad 1890.
Show more