När slutet är gott, är allting gott
  
Share this book    
William Shakespeare [1564–1616], född i Stratford-upon-Avon i Warwickshire i England, är den främste dramatikern genom alla tider. Författare till dramer som HamletRomeo & JuliaMacbethOthello och Kung LearNär slutet är gott, allting gott är en komedi, troligen tillkommen mellan 1604 och 1605.
Show more