Nöjena och dagarna
  
Share this book    
Marcel Prosts novellsamling Nöjena och dagarna [Les plaisirs et les jours, 1896]. I översättning av Karin Bong.
MARCEL PROUST [1871-1922], född i Auteuil, Paris, var en fransk författare, vars berömmelse vilar på det monumentala romanverket På spaning efter den tid som flytt [À la recerche du temps perdu, 1913-1927]. Prousts legendariska författarskap inleddes dock 17 år före romansviten, med novellsamlingen Les plaisirs et les jours [»Nöjena och dagarna«, 1896], som såväl stilmässigt som tematiskt bär likheter med På spaning
Show more