Numerologi i vår tid - en esoterisk kunskapsväg
  
Share this book    

Numerologin erbjuder ett sätt att förstå världen, livet och oss själva. Att se beteenden, tanke- och handlingsmönster. Numeroligin är en metod, men också en filosofi och psykologi.

Redskapen för personlig numerologi är de siffror och bokstäver som bildar vårt födelsedatum och -namn. Siffrornas arketyper anses, tillsammans med bokstävernas symboler, bilda en passage mellan vår inre och yttre verklighet.

Annika Langlé beskriver här talsymbolikens och numerologins grunder och hjälper oss också med tolkningar för att vi själva ska kunna använda numerologin i vår vardag. Vi får även inblick i numerologins syn på vad 2000-talet, vår tid, står för.

Annika Langlé har mer än 30 års erfarenhet av esoteriskt arbete med människans subtila energier samt talsymbolik och numerologi och har skrivit flera böcker inom sina områden.

Den här boken är en omarbetad och uppdaterad utgåva av boken Numerologi - en esoterisk kunskapsväg, som utgavs 1990.

Show more