Om Intet liv av Nina Bouraoui
  
Share this book    
Nyskrivet förord av kritikern Jenny Högström till Nina Bouraouis Intet liv.
Om Intet liv:
Nattetid korsar hon kyrkogårdens alléer och sektioner, stannar här och där vid gravmonumenten. Om dagen betraktar hon, med ironiskt överseende, människor som kommer och sörjer sina förlorade anhöriga. Redan som tioåring fann hon sitt hem på kyrkogården, då hon försvor sig åt döden – som de dödas väkterska.
Nina Bouraouis tidiga roman Intet liv framstår alltmer som en klassiker i den franska litteraturen. En brutalt fysisk, sällsamt poetisk berättelse om en flickas och en kvinnas vägran att passa in hos omvärlden på bekostnad av sitt inre. Hon säger nej till hela spelet omkring henne: hemmet, skolan, samhället – till sist även nej till sin egen kropp.
Show more