Om Orfeus-sonetterna av Rainer Maria Rilke
  
Share this book    
Nyskrivet förord av litteraturvetaren Daniel Pedersen till Rainer Maria Rilkes Orfeus-sonetterna.
Om Orfeus-sonetterna:
Rainer Maria Rilke skrev sina berömda sonetter till den grekiske guden Orfeus under några få veckor i februari 1922, på slottet Muzot i Veyras, Schweiz. Efter en lång tids tystnad som diktare upplevde poeten enligt egen utsago »en storm i anden«, ett explosivt kreativt flöde under vilket Rilke både slutförde diktcykeln Duinoelegierna samt skrev alla sina femtiofem mästerliga Orfeus-sonetter. I dag räknas dessa två verk till de allra viktigaste i den europeiska lyriska modernismen.
Show more