Frank Barvåg blev gennem hele sit liv en af gengangerne hos politiet, selv om han flere gange forsøgte at ændre livsstil. Han var en farverig og snedig person med kunstneriske anlæg. Han opfattede hæderligt arbejde som en spændetrøje, men drømmen om at blive rig forfulgte ham hele livet.

Han betragtede politiet som sine venner, men forsøgte hele tiden at narre dem. Det var ikke altid, han havde held til dette. Så resignerede han og lagde kortene på bordet.
Show more