Sandheden, sætningen og døden
  
Share this book    
”Når vi sætter os for at forstå et eller andet aspekt af den menneskelige virkelighed – lokalt, temporalt eller modalt afgrænset (i rum, tid eller udtryksmåde) – vil vi gerne forbinde det, vi kalder ’kultur’, og det, vi kalder ’samfundsforhold’. Vi vil gerne udfolde en tværgående forståelsesform, som medtager de betingelser, hvoraf liv og død materielt afhænger i denne virkelighed, og på den anden side også selve det betingede liv og den betingede død, som de leves og ’døs’...”
Per Aage Brandt doktordisputats fra 1982 undersøger semiotiske aspekter af kulturanalysen. Afhandlingen beskæftiger sig med udviklingen af et felt mellem Greimas’ strukturelle semantik og Lacans strukturelle psykoanalyse. Afhandlingen blev skrevet ved Aarhus Universitets humanistiske fakultet, hvor Per Aage Brandt senere blev professor. Per Aage Brandt (f. 1944) er en dansk sprogforsker og digter. Han er uddannet i romansk filologi ved Københavns Universitet og Sorbonne Universitet i Frankrig. Per Aage Brandt har været med til at grundlægge Forfatterskolen og har både været professor ved Aarhus Universitet og Case Western Reserve University i Ohio, USA.
Show more