Skapa framgång - fri från kritiska tankar och stress
Vikten av framgång ligger i att kunna frigöra sig själv från begränsande och kritiska tankar som stressar och ta bort glädje, kreativitet och livskraft.

I denna vägledda mental övning att bli medveten om tankar som styr din ickeframgång och din inre och yttre stress. Du kommer därefter kunna frigöra dig från det som håller dig till baka i din framgång och det som ger dig yttre och intre stress.
Detta gör att du kommer kunna ta kontrollen över dina tankar och din stress.

Människor som använder denna mentala avslappning och aktivt tränar sin mentala hälsa, kan alla enas om att framgång infinner sig i deras liv.

Denna vägledda mentala övning leds av Annalena Mellblom som tränar 100.000 tals människor i att skapa framgång i deras liv.
Framgång föder framgång. 

Show more