Statsrådets verk
    
Share this book    
Genraldirektören i Säpo-verket mördas på ett raffinerat sätt. Säpo-verket, den nyinrättade byråkratiska överbyggnaden till Säkerhetspolisen, behöver en ny chef. Eftersom verket lyder under justitiedepartementet faller det på statsrådets lott att hitta en. Det visar sig svårare än väntat då statsrådet själv (som vanligt) börjar en egen mordutredning. Vi får åter träffa vår hobbypolis statsrådet, hans fru, hans femton barn (det sextonde är adopterat), diverse politiker, grannar, hundar och inte minst vår berättare, adjunkt Vilhelm Persson – statsrådets svåger och (om än mot sin vilja) ständige följeslagare i alla hans mordutredningar.
Show more