Katherine Mansfield hör till världs­litteraturens största namn i novell­genren. Tidigt präglad av ryske Anton Tjechovs impressionism utvecklade Mansfield en egen modernistisk berät­tarstil som haft stort inflytande på all senare novellkonst. Hennes berättelser är styrda av psykologiska konflikter, gestaltade med en subtilitet och en poetisk skevhet som ger dem ett liv bortom språkens konventioner. 

Katherine Mansfield hette egentligen Kathleen Mansfield Beauchamp (senare Murry), föddes 1888 i Wellington, Nya Zeeland, och dog 1923 till följd av sin lungtuberkulos på ett sjukhus nära Fontainebleau, Frankrike. Mansfield lämnade hemlandet vid 19 års ålder och flyttade till Europa. I London etablerade hon sig som författare och blev vän med Virginia Woolf och D. H. Lawrence. Ryktet säger att den senare smittade henne med lungsjukdomen som blev hennes död, vid endast 35 års ålder.

Taga Slöjan är en novell från 1923.

Show more