tomasfilmerna
  
Share this book    
Marie Norin har under det senaste decenniet blivit en av våra viktigaste prosaister i det korta formatet. I tomasfilmerna har hon samlat nio kortare och längre prosatexter. En flicka blir kvar i stan en regnig sommar, en kvinna går vilse på kontoret, en pojke lämnar inte längre sitt hem och några människor tar båten uppför floden. På sitt suggestiva och åskådliga vis skildrar hon udda existenser i både absurda och oroande situationer och skeenden.
Show more