Välirauha, ikävöinnin aika
    
Share this book    

Rehellinen ja tarkka muistelu, jossa isänmaan kohtalot ja nuoren tytön elämänvaiheet lomittuvat. Talvisodan ajan nuori tyttö on neitouden kynnyksellä. Rauha heittää perheen lopullisesti maailman turuille - tytön osana on syvä kodittomuus. Perheestäkin on erottava, oppikouluun mentävä vieraalle paikkakunnalle. Toverit ovat uusia, uusia opettajat ja outo on kortteeritalo. Ilmassa on suurten mullistusten ennakoiva humina, miten selviydyn, miten elämä jatkuu. Kuuntele myös äänikirjat Eeva Kilven teoksista Talvisodan aika ja Jatkosodan aika. Lukija Liisi Tandefelt.

Show more