Det speglade livet: memoarer från bokrummet
  
Share this book    
Klara Johansson [1875–1948] var en svensk litteraturkritiker och essäist. Det speglade livet: memoarer från bokrummet är en essäsamling och litteratur och läsande från 1926.
Show more