Fly till vatten och morgon
  
Share this book    
Thorsten Jonsson [1910–1950] var verksam som författare, översättare och journalist. Han bidrog till introduktionen av författare som Hemingway, Steinbeck och Faulkner – vilka också gjorde avtryck i hans egna verk. Fly till vatten och morgon är en novellsamling från 1941.
Show more