Gråa stugor, gyllne slott
  
Share this book    
Isak Wallander hade en säregen förmåga att finna väg till människor som behövde hjälp. Han hade i sitt församlingsarbete varit en själavårdare som få. Hans intresse för människor och vilja att hjälpa avtog inte ens när åldern började ta ut sin rätt och tröttheten bosatte sig i hans gamla kropp ...
”Gråa stugor, gyllne slott” är en samling berättelser av författaren och prästen Axel Hambraeus. Historierna kretsar kring berättelser om den kristna tron och de människor som söker sig till den. Samlingen innehåller femton historier. Axel Edvard Hambraeus (1890-1983) var en svensk präst, kompositör, och författare. Axel skrev både för barn och vuxna och hans berättelser utspelar sig ofta i hans barndomstrakter i Dalsland eller Västmanlands bergslag.
Show more