Krigarens utvalda
    
Den skicklige krigaren Brice Fitzwilliam har äntligen fått sin välförtjänta lön då han tilldelas en titel och ägorna till Thaxted. Nu återstår bara att göra anspråk på hans utlovade brud. Men Gillian av Thaxted har inga som helst planer på att bli någon mans pris, även om hon blir hans hustru. Hon tänker inte underkasta sig den segerrike riddaren, eller hans mörka genomträngande blick. Brice gör sin plikt och tillfredsställer sin nyblivna hustru – men inser att det även har blivit en nattlig njutning han själv inte vill vara utan. Nu riskerar han att blotta en spricka i sin rustning om han faller till föga för sin envisa, underbara brud …
Show more