Skollärare John Chronschoughs memoarer från hans första lärartid
  
Share this book    
August Bondeson [1854–1906] var en svensk författare och läkare, känd för sina folklivsskildringar. Skollärare John Chronschoughs memoarer är en roman uppdelad i två delar från 1897. Skollärare John Chronschoughs memoarer från hans första lärartid är andra delen.
Show more