August Strindbergs Lilla katekes för underklassen
  
Share this book    
August Strindberg [1849-1912] är en av de mest ryktbara, innovativa och produktiva svenskspråkiga författarna någonsin. Internationellt betraktas han som en av de största dramatikerna i modern tid, och många av hans prosaverk är tidlösa klassiker. August Strindbergs Lilla katekes för underklassen är en stridsskrift som första gången utkom postum 1973.
Show more