Jag lär mig franska
    
Jag lär franska: 300 viktiga ord och fraser, 140 vanliga uttryck, de 100 vanligaste verb, 1000 viktiga franska ord. Franska är ett officiellt språk i 29 länder på fem olika kontinenter. Det talas som första språk med cirka 77 miljoner människor; uppskattningsvis 274 miljoner fransktalande kan tala franska som andraspråk. Franska är det näst mest studerade språk i världen (med cirka 120 miljoner nuvarande elever). Hur man lär sig ett språk annorlunda? Idag är språkinlärning revolutionerar: du behöver inte gå till traditionella språkkurser längre. Vår inlärningsmetod: ett urval av hundratals fraser och viktiga ord. Du lyssnar på dem, du upprepa dem, och du talar. Vi förlitar oss på uttal, muntlig repetition, lyssna, i kombination med ord, viktiga fraser och ett ordförråd lista. 20% av orden används 80% av tiden. Slutmålet är att få en tillräcklig nivå på ett språk för att kunna hålla enkla samtal, för att kunna förstå enkla utbyten, ta itu med vardagen och börja utforska den nya kulturen som öppnar upp till dig.
Show more