Resa på italienska
    
Rese ord och fraser på italienska. 300 viktiga ord och fraser och de 100 vanligaste verb. Italienska är ett stort europeiskt språk, med 69 miljoner infödda talare och det talas som andraspråk med 16 miljoner EU-medborgare. Inklusive italienska högtalare i icke-EU europeiska länder och på andra kontinenter, är det totala antalet högtalare runt 90 miljoner. Hur man lär sig ett språk annorlunda? Idag är språkinlärning revolutionerar: du behöver inte gå till traditionella språkkurser längre. Vår inlärningsmetod: ett urval av hundratals fraser och viktiga ord. Du lyssnar på dem, du upprepa dem, och du talar. Vi förlitar oss på uttal, muntlig repetition, lyssna, i kombination med ord, viktiga fraser och ett ordförråd lista. 20% av orden används 80% av tiden. Slutmålet är att få en tillräcklig nivå på ett språk för att kunna hålla enkla samtal, för att kunna förstå enkla utbyten, ta itu med vardagen och börja utforska den nya kulturen som öppnar upp till dig.
Show more