Buchcover für Bedövarna

Bedövarna

Buchbeschreibung

Bedövarna kunde förverkligas sedan Anna Enquist fått en inbjudan från Universitetssjukhuset i Amsterdam att följa arbetet på en valfri avdelning. Hon valde narkosavdelningen. Hon hade länge fascinerats av motsättningen mellan psykoanalys, som har till syfte att frilägga/frigöra smärta, och anestesi, vars mening tvärtom är att ta bort smärta.

Bedövarna kretsar, som så ofta hos Enquist (Mästarprovet och Isbärarna) om konflikter, ihjältigna hemligheter och svårövervunna, underjordiskt fortverkande trauman inom en familj.

Allard Schuurman utbildar sig till psykiater och går i obligatorisk analys hos den nyblivne änklingen Drik de Jong. Men Allard vet inte hur han ska hantera andras smärta och väljer att hoppa psykiatriutbildning för att bli narkosläkare. Driks syster Suzan, som är narkosläkare, blir hans handledare och de inleder ett omöjligt förhållande.
Autor oder AutorinAnna Enquist

E-Book

Schwedisch