Book cover for Lära män leda kvinnor till framgång

Lära män leda kvinnor till framgång

Buchbeschreibung

Det är glädjande att nu efter tio år kunna presentera en i väsentliga delar omarbetad utgåva av Lära män leda kvinnor med tillägget "till framgång': Mycket nytt har kommit till och annat som nu är välkänt har kunnat strykas.

Boken har under dessa tio år varit en verklig storsäljare. Författaren har under denna tid fått fördjupad och förfinad kunskap om ämnet från chefer som leder såväl kvinnor som män. Därför har boken också fått undertiteln " ... eller lära män leda grabbar till jämställdhet'; eftersom det i arbetet blivit så uppenbart att de unga männens situation också måste belysas och hanteras.

Lära män leda kvinnor vänder sig till män och kvinnor -ledare och ledda - som arbetar på tvåkönade arbetsplatser och som vill ha kunskap i att hantera relationer och därmed konflikter.

E-Book

Schwedisch