Övrig illegal verksamhet : Övervakningen av de svenska kärnvapenmotståndare 1958-1968

Övrig illegal verksamhet : Övervakningen av de svenska kärnvapenmotståndare 1958-1968

Buchbeschreibung

I december 1997 öppnades de svenska säkerhetstjänsternas arkiv för forskning; ett regeringsbeslut som gjorde det möjligt att få inblickar i en sluten värld.

Freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell har granskat övervakningen av svenska kärnvapenmotståndare 1958–1968. Bland dem fanns en rad namnkunniga personer som Barbro Alving, Per Anders Fogelström, Sara Lidman och ärkebiskopen Yngve Brilioth. Amsa – Aktionsgruppen mot Svensk Atombomb – kom att få stor betydelse för den offentliga debatten och splittrade den socialdemokratiska partipolitiken. Deras verksamhet övervakades rigoröst av säkerhetstjänsten i tio år – trots att ingenting framkom som kunde styrka deras misstankar...

Autor oder AutorinWilhelm Agrell

E-Book

Schwedisch

Das denken andere über das Buch

Rezensionen zu Övrig illegal verksamhet : Övervakningen av de svenska kärnvapenmotståndare 1958-1968

Es gibt noch nicht genügend Bewertungen