Buchcover für Smärtkraft

Smärtkraft

Buchbeschreibung

Hur är det att vara nära anhörig till en psykiskt sjuk människa? Författaren, själv anhörig, berättar om smärtan och sorgen över att se en älskad anförvant gå in i sjukdomens mörkret. Med ett flertal exempel belyser hon också hur kraft, mognad och lyhördhet kan växa och skapa plattformar för anhörigas möte med varandra och med samhällets institutioner.

Boken är ett kritiskt inlägg mot fantasilöshet och byråkrati men gör också förslag för de drabbade och deras närstående. Exempel ges på tolkning av kroppsspråk och kryptiska budskap. Faktadelen beskriver bl.a. anhörigorganisationers arbete, önskat boende och stödmodeller. Boken är angelägen för alla, speciellt i utbildning och studiecirklar och för personal inom vården och med sociala yrken.

Författaren är verksam inom skolans ram som motorik- och hälsokonsulent för barn med särskilda behov samt internationell stilbildare inom rörelse och dans för psykisk och fysisk hälsa, med hela världen som arbetsfält.
Autor oder AutorinMonica Beckman

E-Book

Schwedisch